Toán Lớp 5: Một cái thùng gỗ dài 80 cm, rộng 60 cm, cao 44 cm. Người ta xếp vào thùng các bánh xà phòng hình lập phương cạnh 4 cm. Xếp đầy vào thùn

Toán Lớp 5: Một cái thùng gỗ dài 80 cm, rộng 60 cm, cao 44 cm. Người ta xếp vào thùng các bánh xà phòng hình lập phương cạnh 4 cm. Xếp đầy vào thùng thì thùng cân nặng 166,5 kg, thùng không nặng 1,5 kg. Hỏi:
a) Thùng xếp được bao nhiêu bánh xà phòng?
b) Mỗi bánh xà phòng nặng bao nhiêu gam?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một cái thùng gỗ dài 80 cm, rộng 60 cm, cao 44 cm. Người ta xếp vào thùng các bánh xà phòng hình lập phương cạnh 4 cm. Xếp đầy vào thùn”

 1. a)
   Thể tích thùng là :
  80 × 60 × 44 = 211200 (cm^3)
   Thể tích bánh xà phòng là :
  4 × 4 × 4 = 64 (cm^3)
   Thùng xếp được số bánh xà phòng là :
  211200 : 64 = 3300 (cái bánh)
  b)
   Cân nặng của số bánh xà phòng là :
  166,5 – 1,5 = 165 (kg)
   Mỗi bánh xà phòng cân nặng là :
  165 : 3300 = 0,05 (kg)
                 Đáp số  : a) 3300 cái bánh xà phòng
                                b) 0,05 kg

 2. a) Thể tích của cái thùng là:
  80x60x44=211200 ( cm³ )
       Thể tích của các bánh xà phòng hình lập phương là:
  4x4x4=64 ( cm³ )
       Số bánh xà phòng được xếp vào thùng là:
  211200:64=3300 ( bánh xà phòng )
  b) Tổng số gam của tất cả các bánh xà phòng là:
  166,5 – 1,5= 165 ( kg )
            165kg=165000gam
       Số gam của mỗi bánh xà phòng là:
  165000:3300=50 ( gam )
                        Đáp số: a) 3300 bánh xà phòng
                                       b) 50 gam
  #NOCOPY
  Xin câu trả lời hay nhất nhé bạn ????????????????????

Viết một bình luận