Toán Lớp 5: Một bếp ăn dự trữ số gạo cho 60 người ăn trong 40 ngày. Thực tế đã có 80 người, hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn cho bao nhiêu ngày? (biết mứ

Toán Lớp 5: Một bếp ăn dự trữ số gạo cho 60 người ăn trong 40 ngày. Thực tế đã có 80 người, hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn cho bao nhiêu ngày? (biết mức ăn của mỗi người như nhau)

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một bếp ăn dự trữ số gạo cho 60 người ăn trong 40 ngày. Thực tế đã có 80 người, hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn cho bao nhiêu ngày? (biết mứ”

Viết một bình luận