Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một xe máy đi từ A với vận tốc 35km/giờ. Một giờ rưỡi sau một ô tô con cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và cùng chiều với xe máy. Hai

Toán Lớp 5: một xe máy đi từ A với vận tốc 35km/giờ. Một giờ rưỡi sau một ô tô con cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và cùng chiều với xe máy. Hai xe đến B cùng một lúc. Tính quãng đường AB

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 giờ rưỡi = 1,5 giờ
  Trong 1 giờ rưới xe máy đi được là:
       35 × 1,5 = 52,5(km) 
  Hiệu vận tốc 2 xe là:
       60 – 35 = 25(km/giờ)
  Thời gian 2 xe gặp nhau là:
       52,5 ÷ 25 = 2,1 (giờ)
  Quãng đường AB dài là:
       60 × 2,1 = 126(km)
            Đáp số: 126km
   

 2. Giải đáp:
   126 km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi: 1 giờ rưỡi=1 giờ 30 phút= 1,5 giờ
  Sau 1,5h thì xe máy đi được số ki-lô-mét là:
  35 x 1,5 = 52,5 ( km )
  Thời gian để ô tô và xe máy xuất phát đến lúc cả 2 xe ô tô và xe máycùng về B là:
  52,5 : ( 60 – 35 ) = 2,1 ( h )
  Đáp số : 126 km
  P/s; Nếu có chỗ nào không đúng thì các bn chỉ cho mink nhé, tại vì mink vẫn chư có giỏi lắm !
  Mong CTLHN từ bạn nhé !

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )