Toán Lớp 5: mn giúp em đặt tính rồi tính phép tình này với ặ 8,568:3,6 702:14,04 5,77+19,83 275,34+87,9 0,684+9,3 Mong mn đặt tính đúng ạ .E đg c

Toán Lớp 5: mn giúp em đặt tính rồi tính phép tình này với ặ
8,568:3,6
702:14,04
5,77+19,83
275,34+87,9
0,684+9,3
Mong mn đặt tính đúng ạ .E đg cần gấp mong mn giúp em

TRẢ LỜI

 1. 8,568 : 3,6 = 2,38
  702 : 14,04 = 50
  5,77 + 19,83 = 25,6
  275,34 + 87,9 = 363,24
  0,684 + 9,3 = 9,984
     Đây nhé bạn, chúc bạn học tốt!!!
  Tại vì ở đây tụi mình không đặt tính được bạn thông cảm với ạ!

  Trả lời

Viết một bình luận