Toán Lớp 6: Bài 1: Vẽ tam giác đều ABC có cạnh là 5cm bằng thước thẳng và compa Bài 2: Vẽ hình thoi ABCD có cạnh AB = 4cm và đường chéo AC = 6cm bằ

Toán Lớp 6: Bài 1: Vẽ tam giác đều ABC có cạnh là 5cm bằng thước thẳng và compa
Bài 2: Vẽ hình thoi ABCD có cạnh AB = 4cm và đường chéo AC = 6cm bằng thước thẳng và com pa
Bài 3: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?
Bài 4: Hai đường chéo hình thoi có độ dài lần lượt bằng 16cm và 12cm. Tính diện tích của hình thoi.
Bài 5: Vẽ hình thoi MNPQ có MN = 5cm, MP = 6 cm, NQ = 8cm và hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm và AD = 5cm
a) So sánh chu vi hình thoi MNPQvà chu vi hình chữ nhật ABCD.
b) So sánh diện tích hình thoi MNPQvà chu vi hình chữ nhật ABCD.
Bài 6: Người ta cần xây tường rào cho một khu vườn như hình bên. Mỗi mét tường rào tốn 150 nghìn đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để xây tường rào?

làm hết nha

TRẢ LỜI

 1. Bài 1: Vẽ tam giác đều ABC có cạnh là 5cm bằng thước thẳng và compa 
  *Kèm hình ảnh
  Bài 2: Vẽ hình thoi ABCD có cạnh AB = 4cm và đường chéo AC = 6cm bằng thước thẳng và com pa 
  *Kèm hình ảnh 
  Bài 3: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó? 
  Giải : 
  Chiều dài mảnh vườn đó là : 
  120 : 8 = 15 (m) 
  Chu vi hình chữ nhật là : 
  (15 + 8) . 2 = 48 (m) 
  Bài 4: Hai đường chéo hình thoi có độ dài lần lượt bằng 16cm và 12cm. Tính diện tích của hình thoi.
  Giải : 
  Diện tích hình thoi là : 
  (16 . 12) : 2 = 96 (m²) 
  Bài 5: Vẽ hình thoi MNPQ có MN = 5cm, MP = 6 cm, NQ = 8cm và hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm và AD = 5cm
  a) So sánh chu vi hình thoi MNPQ và chu vi hình chữ nhật ABCD.
  b) So sánh diện tích hình thoi MNPQ và chu vi hình chữ nhật ABCD. 
  Giải : 
  a) Chu vi hình thoi MNPQ lớn hơn chu vi hình chữ nhật 
  b) Diện tích hình thoi bé hơn chu vi hình chữ nhật 
  Bài 6: Người ta cần xây tường rào cho một khu vườn như hình bên. Mỗi mét tường rào tốn 150 nghìn đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để xây tường rào? 
  Thiếu đề bài  
  Gửi tus 
  @AIIMBOT 
  #Học tốt 

  toan-lop-6-bai-1-ve-tam-giac-deu-abc-co-canh-la-5cm-bang-thuoc-thang-va-compa-bai-2-ve-hinh-thoi

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Dùng thước và compa vẽ hình theo cách diễn đạt sau:
  a) Vẽ tam giác ABC biết AB = 5cm; BC = 4cm; AC = 3cm. Sau đó vẽ trung điểm
  của 3 cạnh tam giác
  b) Vẽ tam giác DEF biết D̂ = 40°, DE = 4cm; DF = 5cm. Sau đó vẽ phân giác của
  D̂, cắt cạnh đối diện tại G
  c) Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3cm, sau đó vẽ tam giác có độ dài các cạnh
  bằng bán kính của đường tròn và có một đỉnh là điểm O
  •  Theo dõi
  •  Báo cáo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận