Toán Lớp 5: Mẹ có 5000000 đông đêm gửi tiết kiệm với lãi xuất 1,2 % một tháng Hỏi sau một tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền Hỏi sau hai tháng mẹ

Toán Lớp 5: Mẹ có 5000000 đông đêm gửi tiết kiệm với lãi xuất 1,2 % một tháng
Hỏi sau một tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền
Hỏi sau hai tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền lãi của mẹ một tháng có là :
  5000000:100.1,2=60000(đồng)
  Sau một tháng mẹ có tổng số tiền là:
  5000000+60000=5060000(đồng)
  Sau hai tháng mẹ có tổng số tiền là :
  5000000+(60000.2)=5 120 000(đồng)
  Đáp số : 
  =>Sau một tháng mẹ có tất cả :506000(đồng)
  =>Sau hai tháng mẹ có tất cả :5120000(đồng)
  @Trung

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sau một tháng mẹ có tất cả số tiền là :
  5 000 000 + ( 5 000 000 ÷ 100 × 1,2) = 5 060000 (đồng)
  Sau hai tháng mẹ có tất cả số tiền là :
  5000000 + (60000 × 2) = 5120000 (đồng)
   

  Trả lời

Viết một bình luận