Toán Lớp 11: Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Xác suất để nguời đó bắn hai viên có đúng một viên trúng

Toán Lớp 11: Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Xác suất để nguời đó
bắn hai viên có đúng một viên trúng mục tiêu là:
A. 0,4 B. 0,45 C. 0,46 D. 0,48

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp :
  D
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Một viên trúng và một viên trượt thì có thể là viên đầu tiên trúng, viên thứ hai trượt hoặc ngược lại, do đó xác suất cần tìm là :
  0,6 . 0,4 + 0,4 . 0,6 = 0,48
   

  Trả lời

Viết một bình luận