Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Xác suất để nguời đó bắn hai viên có đúng một viên trúng

Toán Lớp 11: Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Xác suất để nguời đó
bắn hai viên có đúng một viên trúng mục tiêu là:
A. 0,4 B. 0,45 C. 0,46 D. 0,48

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp :
  D
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Một viên trúng và một viên trượt thì có thể là viên đầu tiên trúng, viên thứ hai trượt hoặc ngược lại, do đó xác suất cần tìm là :
  0,6 . 0,4 + 0,4 . 0,6 = 0,48
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh