Toán Lớp 5: May 25 bộ quần áo như nhau hết 60m vải hỏi may 8 bộ quần áo như thế hết số tiền mét vải là

Toán Lớp 5: May 25 bộ quần áo như nhau hết 60m vải hỏi may 8 bộ quần áo như thế hết số tiền mét vải là

0 bình luận về “Toán Lớp 5: May 25 bộ quần áo như nhau hết 60m vải hỏi may 8 bộ quần áo như thế hết số tiền mét vải là”

Viết một bình luận