Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ xe tải có vận tốc 42 km/giờ bắt đầu đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc. Đến 9 giờ 24 phút thì xe bị hỏng. Hỏi chỗ hỏng cách Vĩnh PHúc

Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ xe tải có vận tốc 42 km/giờ bắt đầu đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc. Đến 9 giờ 24 phút thì xe
bị hỏng. Hỏi chỗ hỏng cách Vĩnh PHúc bao xa, biết Hà Nội cách Vĩnh Phúc 62 km?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ xe tải có vận tốc 42 km/giờ bắt đầu đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc. Đến 9 giờ 24 phút thì xe bị hỏng. Hỏi chỗ hỏng cách Vĩnh PHúc”

Viết một bình luận