Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn đó. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B và C là các

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn đó. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B và C là các tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OA và BC. Kẻ dây cung DE của đường tròn (O) qua I.
a) Chứng minh bốn điểm A,D,O,E cùng nằm trên một đường tròn.
̂̂b) Chứng minh rằng góc ???????????? = góc ????????????

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn đó. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B và C là các”

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Bạn chú ý dấu => là suy ra không phải lớn hơn hoặc bằng. Mình viết trên Skrtchpad và chụp lại không phải lấy từ nguồn khác đâu

    toan-lop-9-cho-duong-tron-o-va-diem-a-nam-ngoai-duong-tron-do-ke-cac-tiep-tuyen-ab-ac-voi-duong

Viết một bình luận