Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm là 0,45% một tháng. Mẹ gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Em hãy tính giúp mẹ sau một tháng, tổng số tiền gửi và tiền lãi

Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm là 0,45% một tháng. Mẹ gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Em hãy tính
giúp mẹ sau một tháng, tổng số tiền gửi và tiền lãi của mẹ là bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm là 0,45% một tháng. Mẹ gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Em hãy tính giúp mẹ sau một tháng, tổng số tiền gửi và tiền lãi”

Viết một bình luận