Toán Lớp 5: Khi Vân đi học, bạn ấy bước trung bình 90 bước chân, mỗi bước dài 75cm và mất 16 phút để đến trường. Em của Vân thì mất trung bình 100

Toán Lớp 5: Khi Vân đi học, bạn ấy bước trung bình 90 bước chân, mỗi bước dài 75cm và mất 16 phút để đến trường. Em của Vân thì mất trung bình 100 bước chân, mỗi bước dài 60cm. Hỏi em của Vân cần mấy phút để đến trường?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   18 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quãng đường của Vân là : 
           75 × 90 = 6750 (cm) = 67,5 m 
  Quãng đường của Em Vân là :
           100 × 60 = 6000 (cm) = 60 m
  Em của Vân cần số phút để đến trường là :
            67,5 × 16 : 60 = 18 (phút)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:$@Pipimm~$
  Quãng đường của Vân là : 
           $75xx90$=6750(cm)=$67,5 m$ 
  Quãng đường của em Vân là :
           $100 xx 60 =6000(cm) = 60 m$
  Em của Vân cần số phút để đến trường là :
            $67,5xx16 : 60=18 (phút)$

  Trả lời

Viết một bình luận