Toán Lớp 5: Cho 4 số tự nhiên. Nếu cộng các nhóm 3 số lại với nhau ta được các kết quả bằng 180, 197, 208 và 222. Hỏi số lớn nhất bằng bao nhiêu?

Toán Lớp 5: Cho 4 số tự nhiên. Nếu cộng các nhóm 3 số lại với nhau ta được các kết quả bằng 180, 197, 208 và 222. Hỏi số lớn nhất bằng bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   89
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi các số phải tìm là a,b,c,d thuộc Z. Giả sử a < b < c < d
  Ta có:
  a + b + c = 180 (1)
  a + b + d = 197 (2)
  a + c + d = 208 (3)
  c + b + d = 222 (4)
  Cộng 4 vế theo về của 4 đẳng thức trên ta được: 3(a + b + c ) + 3d = 807
  Suy ra : d = 89; c = 72; b = 61; a = 47
  Vậy số lớn nhất là 89

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Gọi các số phải tìm là a,b,c,d .
  Giả sử a < b < c < d
  Ta có:
  a + b + c = 180 (1)
  a + b + d = 197 (2)
  a + c + d = 208 (3)
  c + b + d = 222 (4)
  Cộng 4 vế theo vế của 4 đẳng thức trên ta được: 3(a + b + c ) + 3d = 807
   

  Trả lời

Viết một bình luận