Toán Lớp 5: Khi Vân đi học, bạn ấy bước trung bình 90 bước chân, mỗi bước dài 75cm và mất 16 phút để đến trường. Em của Vân thì mất trung bình 100

Toán Lớp 5: Khi Vân đi học, bạn ấy bước trung bình 90 bước chân, mỗi bước dài 75cm và mất 16 phút để đến trường. Em của Vân thì mất trung bình 100 bước chân, mỗi bước dài 60cm. Hỏi em của Vân cần mấy phút để đến trường?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:16 phút
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   100 bước hơn 90 bước số bước là;
  100-90=10<bước>
  75cm hơn 65cm là:
  75-65=10<cm>
  vì số bước tăng lên bao nhiêu thì số cm giảm đi bấy nhiêu nên số phút đi của em là 16 phút

  Trả lời
 2. Quãng đường Vân đi học là:
  75 × 90 = 6750  (cm)
  Quãng đường em Vân đi học là:
  100 × 60 = 6000  (cm)
  Thời gian em Vân đến trường là:
  6750 : 6000 × 16 = 18 (phút)
  Đáp số: 18 phút

  Trả lời

Viết một bình luận