Toán Lớp 5: Khi trừ một số có 3 chữ số với một số có 1 chữ số,do đãng trí,một bạn học sinh đã đặt số trừ thẳng với chữ số hàng trăm nên được kết qu

Toán Lớp 5: Khi trừ một số có 3 chữ số với một số có 1 chữ số,do đãng trí,một bạn học sinh đã đặt số trừ thẳng với chữ số hàng trăm nên được kết quả là 486 mà lẽ ra kết quả đúng phải là 783.Tìm số trừ và số bị trừ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  khi trừ một số có 3 chữ cho 1 số có 1 chữ số , do đãng trí , một bạn học sinh đã đặt số trừ thẳng cột chữ  số hàng trăm nên số trừ gấp lên 100 lần .
  Suy ra hiệu giảm đi một số bằng 99 lần sô trừ 
  99 lần số trừ là :
  783 – 486 = 297
  số trừ là :
  297 :99 = 3
  Số bị trừ là :
  783 + 3 = 786
  Đáp số:
  số trừ=3
  số bị trừ= 786
  chúc em học tốt ^_^
   

  Trả lời
 2. Đákhi trừ một số có 3 chữ cho 1 số có 1 chữ số , do đãng trí , một bạn học sinh đã đặt số trừ thẳng cột chữ  số hàng trăm nên số trừ gấp lên 100 lần .
  Suy ra hiệu giảm đi một số bằng 99 lần sô trừ 
  99 lần số trừ là :
  783 – 486 = 297
  số trừ là :
  297 :99 = 3
  Số bị trừ là :
  783 + 3 = 786
   vậy  số trừ là 3                                                                                                                                                  số bị trừ là 786
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận