Toán Lớp 5: Khi nhân một số thập phân với 39, một học sinh đã đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên tìm ra kết quả là 259,2. Tích đúng là

Toán Lớp 5: Khi nhân một số thập phân với 39, một học sinh đã đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên tìm ra kết quả là 259,2. Tích đúng là

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:842,4
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thừa số thứ nhất tăng lên số lần là:
  3+9=12
  Số đó là:
  259,2:12=21,6
  Tích đúng là:
  21,6×39=842,4
  Đáp số:842,4
  Học tốt ^ ^

  Trả lời

Viết một bình luận