Toán Lớp 5: Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần hình tròn thứ hai

Toán Lớp 5: Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện
tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần hình tròn thứ hai?

TRẢ LỜI

 1. P=D nhân 3,14
  S=RnhânRnhân3,14
  hình tròn thứ nhất thì gấp diện tích hình tròn thứ 2 là:
  2nhân2=4(lần)
  Đáp số: 4 lần
  Cho mình hay nhất và 5 sao 1 cảm ơn nha 
  Chúc bạn HT

  Trả lời

Viết một bình luận