Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: tính chu vi một hình chữ nhật biết chiều dài 30dm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài

Toán Lớp 3: tính chu vi một hình chữ nhật biết chiều dài 30dm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài

Comments ( 2 )

 1. Chiều rộng hình chữ nhật là: 
                 30 × $\frac{1}{5}$ = 6 (dm)
  Chu vi hình chữ nhật là:
                 (30 + 6) × 2 = 72 (dm)
                         Đáp số: 72dm.
          Chúc bạn học tốt!

 2. text{chiều rộng hình chữ nhật là :}
  30 xx 1/5 = 6 (dm)
  text{chu vi hình chữ nhật là :}
  ( 30 + 6) xx 2=72 (dm)
  text{Đáp số : 72dm}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )