Toán Lớp 3: tính chu vi một hình chữ nhật biết chiều dài 30dm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài

Toán Lớp 3: tính chu vi một hình chữ nhật biết chiều dài 30dm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài

TRẢ LỜI

 1. Chiều rộng hình chữ nhật là: 
                 30 × $\frac{1}{5}$ = 6 (dm)
  Chu vi hình chữ nhật là:
                 (30 + 6) × 2 = 72 (dm)
                         Đáp số: 72dm.
          Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận