Toán Lớp 8: Tìm giá trị của các biểu thức sau: a, A=x^2-4x+1 b, B=4x^2+4x+11 c, C=3x^2-6x-1 Giúp mình vs nha

Toán Lớp 8: Tìm giá trị của các biểu thức sau:
a, A=x^2-4x+1
b, B=4x^2+4x+11
c, C=3x^2-6x-1
Giúp mình vs nha

TRẢ LỜI

Viết một bình luận