Toán Lớp 5: Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh AB và BC là 9,1cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5cm; tổng độ dài của cạnh AC và AB là 12,4

By Nhi

Toán Lớp 5: Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh AB và BC là 9,1cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5cm; tổng độ dài của cạnh AC và AB là 12,4cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.Immersive Reader
(0.5 Points)
A.32cm
B.16cm
C.8cm
D.64cm

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh AB và BC là 9,1cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5cm; tổng độ dài của cạnh AC và AB là 12,4”

 1. Giải đáp: 
  A.32cm
  B.16cm
  C.8cm
  D.64cm
  Lời giải chi tiết:
                                            Bài giải
  2 lần tổng độ dài của 3 cạnh AB; BC; AC là:
         9,1 + 10,5 + 12,4 = 32 (cm)
  Chu vi tam giác ABC là:
         32 : 2 = 16 (cm)
                  Đáp số: 16 cm
  Học tốt nha bạn !
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 
  b
   
  Lời giải và giải thích chi tiết
  Chu vi 2 lần của hình tam giác là:
        9,1 + 10,5 + 12,4 = 32 (cm)
  Chu vi của hình tam giác là:
        32 : 2 = 16 (cm)
            Đáp số 16 (cm)
   

  Trả lời

Viết một bình luận