Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó. Tr

Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời: Tích đúng là:

Comments ( 2 )

 1. Tích đúng là:
            1,23 : ( 1 + 2 ) x 12 = 4,92
                 Đáp số: 4,92
  Cho mình 5 sao, 1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé

 2. Giải đáp:
   4,92
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột là nhân với 1, 2 rồi cộng vác kết quả lại
  Tổng các chữ số của 12 là
  1 + 2 = 3 
  Thừa số kia là :
   1,23 :3= 0,41
  Tích đúng là :
  0,41 × 12 = 4,92 
      Đáp số : 4,92 
  Vậy tích đúng là : 4,92
  @ngodieuhanh2011
  #Hoidap247

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm