Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó. Tr

By Tâm

Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời: Tích đúng là:

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó. Tr”

 1. Giải đáp:
   4,92
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột là nhân với 1, 2 rồi cộng vác kết quả lại
  Tổng các chữ số của 12 là
  1 + 2 = 3 
  Thừa số kia là :
   1,23 :3= 0,41
  Tích đúng là :
  0,41 × 12 = 4,92 
      Đáp số : 4,92 
  Vậy tích đúng là : 4,92
  @ngodieuhanh2011
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận