Toán Lớp 5: Khối Năm tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, nếu Mỗi xe chở 40 học sinh thì cần 6 xe. Với số học sinh đó, nếu mỗi chia mỗi xe 30 học s

By Hằng Anh

Toán Lớp 5: Khối Năm tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, nếu Mỗi xe chở 40 học sinh thì cần 6 xe. Với số học sinh đó, nếu mỗi chia mỗi xe 30 học sinh thì cần …xe

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Khối Năm tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, nếu Mỗi xe chở 40 học sinh thì cần 6 xe. Với số học sinh đó, nếu mỗi chia mỗi xe 30 học s”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  6 xe chở được số học sinh là :
  40 xx 6 = 240 ( học sinh )
  Mỗi xe 30 học sinh thì cần số xe là :
  240 : 30 = 8 ( xe )
  Đáp số : 8 xe.

  Trả lời

Viết một bình luận