Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Khối Năm tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, nếu Mỗi xe chở 40 học sinh thì cần 6 xe. Với số học sinh đó, nếu mỗi chia mỗi xe 30 học s

Toán Lớp 5: Khối Năm tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, nếu Mỗi xe chở 40 học sinh thì cần 6 xe. Với số học sinh đó, nếu mỗi chia mỗi xe 30 học sinh thì cần …xe

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  6 xe chở được số học sinh là :
  40 xx 6 = 240 ( học sinh )
  Mỗi xe 30 học sinh thì cần số xe là :
  240 : 30 = 8 ( xe )
  Đáp số : 8 xe.

 2. Có tất cả cả số học sinh đi trải nghiệm là:
  40 xx 6 = 240 (học sinh) 
  Cần tất cả số xe nếu chia 30 học sinh vào 1 xe là: 
  240 : 30 = 80 (xe)
  Đáp số: 80 xe

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )