Toán Lớp 5: hai thành phố cách nhau khoảng 150km . Lúc 7 giờ sáng , một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ và 1 người đi xe đạp ngược

Toán Lớp 5: hai thành phố cách nhau khoảng 150km . Lúc 7 giờ sáng , một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ và 1 người đi xe đạp ngược chiều từ B đến A với vận tốc là 12km/giờ . Hỏi 2 người gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp nhau cách A bao nhiêu ki – lô – mét ?

TRẢ LỜI

 1. Tổng vận tốc hai xe là:
                  12 + 30 = 42 km/h
  Thời gian hai xe đi để gặp nhau là:
                 150 : 42 = 25/7 giờ đổi 3 giờ 34 phút 17,14s
  Hai người gặp nhau lúc:
                7 giờ + 3 giờ 34 phút 17,14s đổi 10 giờ 34 phút 17,14s
  Nơi gặp nhau cách A là:
                30 x 25/7 = 750/7 km
                Đ/S:…

  Trả lời
 2. Tổng vận tốc 2 xe là:
  30 + 12 = 42 (km/giờ)
  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:
  150 : 42 = 3,57142857143 (giờ) = (khoảng 3 giờ)
  2 người gặp nhau lúc:
  7 giờ + 3 giờ = 10 giờ
  Nơi gặp nhau cách A số ki-lô-mét là:
  30 × 3 = 90 (km)
  Đáp số: gặp nhau lúc: 10 giờ; nơi gặp nhau cách A: 90 km
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!
  @Drew Mclntyre

  Trả lời

Viết một bình luận