Toán Lớp 5: Mng giải giúp mik vs!Cảm ơn . Đặt tính rồi tính: 20 – 8,56

Toán Lớp 5: Mng giải giúp mik vs!Cảm ơn .
Đặt tính rồi tính:
20 – 8,56

TRẢ LỜI

Viết một bình luận