Toán Lớp 5: Bài 7: Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 5 km/ giờ. Đến 7 giờ30 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A với

Toán Lớp 5: Bài 7: Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 5 km/ giờ. Đến 7 giờ30 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A với vận tốc 17 km/ giờ. Hỏi 2 người gặp nhau lúc mấy giờ, biết quãng đường AB dài 132km?

TRẢ LỜI

 1. Người đi xe đạp từ A đi trước người đi xe đạp tự B số thời gian là:
  7 giờ 30 phút – 6 giờ = 1 giờ 30 phút
  Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Số ki-lô-mét người đi xe đạp từ A đi trong 1,5 giờ là:
  5 × 1,5 = 7,5 (km)
  Khi người đi xe đạp từ A đi 7,5 km thì 2 người cách nhau:
  132 – 7,5 = 124,5 (km)
  Sau 1 giờ, 2 người gần nhau thêm số ki-lô-mét là:
  5 + 17 = 22 (km)
  Đến khi 2 người gặp nhau thì người đi xe đạp từ B đã đi:
  124,5 : 22 = 5,65909090909 (giờ) ≈ 5,65 giờ
  Đổi: 5,65 giờ = 5 giờ 39 phút
  2 người gặp nhau lúc:
  7 giờ 30 phút + 5 giờ 39 phút = 13 giờ 9 phút
  Đáp số: 13 giờ 9 phút
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải 
  Thời gian người đi xe đạp thứ nhất đi trước người đi xe đạp thứ 2 là : 
  7 giờ 30 phút – 6 giờ = 1 giờ 30 phút 
  Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 
  Quãng đường người đi xe đạp thứ nhất đi trong 1,5 giờ là : 
  5 × 1,5 = 7,5 (km) 
  Khi đó ,hai người còn cách nhau số km là : 
  132 – 7,5 = 124,5 (km) 
  Sau mỗi giờ ,hai người gần nhau thêm số km là : 
  5 + 17 = 22 (km) 
  Từ khi người thứ hai đi đến lúc gặp nhau là: 
  124,5 ÷ 22 = 5,65 (giờ) (mình lấy đến chữ số thập phân thứ 2 nhé)
  Đổi : 5,65 giờ = 5 giờ 39 phút 
  Hai người gặp nhau lúc : 
  7 giờ 30 phút + 5 giờ 39 phút = 13 giờ 9 phút 
  Đáp số : 13 giờ 9 phút 
  $\text{Nocopy}$ 
  $\textit{@gladbach}$

  Trả lời

Viết một bình luận