Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: giups em vs Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39km; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó

Toán Lớp 5: giups em vs
Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39km; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{3}$ giờ đầu xe ô tô đó chạy được số ki – lô – mét là:
  $\text{39 x 3 = 117 (km)}$
  $\text{5}$ giờ sau xe ô tô đó chạy được số  ki – lô – mét là:
  $\text{35 x 5 = 175 (km)}$
  Xe đó chạy trong số giờ là:
  $\text{3 + 5 = 8 (giờ)}$
  Trung bình mỗi giờ xe đó chạy được số ki – lô – mét là:
  $\text{(117 + 175) : 8 = 36,5 (km)}$
                    Đáp số: $\text{36,5 km}$

 2. ~ gửi bạn ~
   quãng đường đầu có số km là
         3 x 39 =   117 ( km )
  quãng đường thứ hai có sô km là
         5 x 35 =  175 ( km )
  tổng cả quãng đường ô tô đi là 
        175 + 117 =  292 ( km ) 
  tổng số giờ ô tô chạy là 
          3 + 5 = 8 ( giờ ) 
  trung bình ô tô đi được mỗi giờ là 
          292 : 8 = 36,5 ( km/h )
  CHO MIK 5* VÀ HAY NHẤT NHÉ
  CHÚC BẠN HỌC TỐT 
  BY GIA BẢO 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )