Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: : Tổng hai số là 54. Giữ nguyên số hạng thứ nhất, tăng số thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

Toán Lớp 2: : Tổng hai số là 54. Giữ nguyên số hạng thứ nhất, tăng số thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Tổng mới là: 
           54 + 8 = 62
   Đáp số: 62 
  Chúc bạn học tốt nha!
  Nếu được thì bạn tặng cho mình 1 hn để ủng hộ mình nha XD

 2. Giải đáp:
  Tổng hai số là 54. Giữ nguyên số hạng thứ nhất, tăng số thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi hai số trong tổng đó là a và b
  => a + b = 54
  nếu tăng số thứ 2 lên 8 đơn vị ta có
  => a + ( b + 8 ) = 62
  vậy tổng mới là 62 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang