Toán Lớp 5: Giúp tôi với mụi người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Đường bộ từ Lạng Sơn đ

Toán Lớp 5: Giúp tôi với mụi người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Đường bộ từ Lạng Sơn đến Cà Mau dài 2220 km. Trong đó đường bộ từ Lạng Sơn về Hà Nội dài 154km và đường bộ từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài 1719 km. Hỏi độ dài quãng đường bộ từ TP. Hồ Chí Minh đến Cà Mau là bao nhiêu ki – lô – mét?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Giúp tôi với mụi người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Đường bộ từ Lạng Sơn đ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đường từ Lạng Sơn đến TP. Hồ Chí Minh là:
                        154+1719=1873(km)
  Đường từ TP. Hồ Chí Minh đến Cà Mau là :
                         2220-1873=347(km)
                                    Đáp số:347km
   

Viết một bình luận