Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A có 0 A =70 độ . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a/ Tính số đo của cạnh BC, biết MN = 8cm. b/

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A có 0 A =70 độ . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a/ Tính số đo của cạnh BC, biết MN = 8cm. b/ Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân. c/ Tính số đo các góc của hình thang cân MNCB

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A có 0 A =70 độ . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a/ Tính số đo của cạnh BC, biết MN = 8cm. b/”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. Xét ΔABC có:
   M trung điểm AB
   N trung điểm AC
  => MN là đường trung bình của ΔABC
  => MN // AB, MN = AB/2 
  mà MN = 8cm
  => AB = 2 . MN = 2 . 8 = 16 (cm)
  b. MN // AB (cmt)
  => MNCB là hình thang
  Lại có ^B = ^C (ΔABC cân tại A)
  => MNCB là hình thang cân
  c. ΔABC cân tại A
  => ^ABC = ^ACB = (180o – 70o) : 2 =55o
  Hay ^MBC = ^NCB = 55o
  * MNCB là hình thang (MN//BC)
  => ^BMN + ^MBC = 180o(trong cùng phía)
  => ^BMN = 180o – 55o = 125o
  * MNCB là hình thang (MN//BC)
  => ^MNC + ^NCB = 180o
  => ^MNC = 180o – 55o = 125o
  Vậy hình thang cân MNCB có số đo các góc là: 
  ^MBC = ^NCB = 55o
  ^BMN = ^MNC = 125o
  P/s: Chúc em học tốt ^^
   

  Trả lời

Viết một bình luận