Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A có 0 A =70 độ . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a/ Tính số đo của cạnh BC, biết MN = 8cm. b/

By Bình

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A có 0 A =70 độ . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a/ Tính số đo của cạnh BC, biết MN = 8cm. b/ Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân. c/ Tính số đo các góc của hình thang cân MNCB
Viết một bình luận