Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Giải cho mình bài toán này ạ: Bài 2. Một trang trại chăn nuôi có 5000 con gà, trong đó có 1500 con gà trống và còn lại là số gà mái.

Toán Lớp 5: Giải cho mình bài toán này ạ:
Bài 2. Một trang trại chăn nuôi có 5000 con gà, trong đó có 1500 con gà trống và còn lại là số gà mái.
a. Số gà trống chiếm bao nhiêu phần trăm số gà trong trại?
b. Tỉ số phần trăm của số gà mái và số gà trong trại là bao nhiêu?
Mình cảm ơn!

Comments ( 2 )

 1. Bài 2:
  a)Số gà trồng chiếm :
  1500 : 5000 = 0,3 = 30%
  b)Số gà mái là :
  5000 – 1500 = 3500 (con)
  Tỉ số phần trăm của số gà mái :
  3500 : 5000 = 0,7 = 70%
  Đáp số : a) : 30%
  b) : 70%

 2. Giải đáp :
  a) Số gà trống chiếm số phần trăm số gà trong trại là :
  1500 : 5000 × 100 = 0,3 = 30%
  b) Có số con gà mái là :
  5000 – 1500 = 3500 ( con )
  Tỉ số phần trăm của số gà mái và số gà trong trại là :
  3500 : 5000 × 100 = 0,7 = 70%
  Giải đáp : a) 30%
               b) 70%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa