Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 1: Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì và 60 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhâ

Toán Lớp 6: Bài 1: Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì và 60 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhân dịp tổng kết học kì I. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy?
Bài 2: Một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được 336 áo phao, 204 thùng nước suối, 714 gói lương khô để ủng hộ cho các gia đình trong vùng lũ lụt. Nhóm muốn chia đều số áo phao, nước suối và lương khô để mỗi hộ gia đình đều nhận được như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất cho bao nhiêu hộ gia đình? Tính số áo phao, thùng nước suối và lương khô mà mỗi hộ gia đình nhận được.
Bài 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước là 112cm và 140cm. Bạn Chi muốn cắt tấm bìa đó thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết không thừa mảnh nào. Tính độ dài cạnh hình vuông đó biết độ dài cạnh hình vuông đó lớn hơn 10cm và nhỏ hơn 20cm.
Bài 4: An, Bình, Chi cùng học một trường. An cứ 5 ngày trực nhật một lần, Bình 10 ngày và Chi 8 ngày một lần. Lần đầu cả ba bạn cùng trực nhật vào một hôm. Hỏi: Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì ba bạn lại cùng trực nhật một hôm?
Bài 5: Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức tính toán và thấy rằng nếu xếp mỗi xe 36 học sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học sinh đi trải nhiệm biết rằng số học sinh tham gia trong khoảng 1000 đến 1100 học sinh.
Bài 6: Tại một bến xe cứ 10 phút lại có một chuyến Taxi rời bến, cứ 12 phút lại có một chuyến xa buýt rời bến. Lúc 7 giờ một xe taxi và một xe buýt cùng rời bến mọt lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một xe taxi và một xe buýt cùng rời bến làn tiếp theo?
Bài 7: Học sinh khối 6 của trường A xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 đều thừa 1 người. Biết số học sinh nằm trong khoảng từ 200 đến 300 bạn, tìm số học sinh.
Bài 8: Số học sinh trong cùng một trường THCS trong khoảng từ 500 đến 600 em. Khi xếp hàng 15, 12 hay 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh của trường đó.
Bài 9: Số học sinh của một trường THCS là một số có ba chữ số và lớn hơn 500. Khi xếp hàng 4, 5, 6 hay 7 em đều thiếu 3 em. Tìm số học sinh của trường?
Bài 10: Một buổi tập đồng diễn thể dục có khoảng từ 350 đến 500 người tham gia. Khi tổng chỉ huy cho xếp 5, 6, 8 hàng thì thấy lẻ 1 người, Khi cho đoàn xếp hàng 13 thì vừa vặn không thừa người nào. Hỏi số người tham gia tập đồng diễn là bao nhiêu?

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  ƯC(10,18  35)
    ƯCLN(10,18  35)
   10=2·5
   18=2·32
   35=5·7
  Chỉ có mỗi một Ước là 1
  Nên ƯC(10,18  35)=Ư(1)={-1;1}
  ______________________
  Gọi a là số hộ gia đình được ủng hộ (a thuộc N*).
            Theo đề bài ta có: 306 a, 204 a, 714a và a là số lớn nhất
             Þ a=ƯCLN(306,204,714)
             306=2.32.17; 204=22.3.17; 714=2.3.7.17
             ƯCLN(306,204,714)=2.3.17=102.
             Þ a=102
  Vậy có 102 hộ gia đình được ủng hộ.
  Khi đó, mỗi gia đình nhận được: 
       306:102=3 áo phao.
       204:102=2 thùng nước suối.
       714:102=7 gói lương khô.
  BÀI 3
  Gọi độ dài cạnh hình vuông là a thì 112 chia hết cho a ; 140 chia hết cho a.
  => a thuộc ước chung của 112 và 140.
  112 = 2^4 . 7
  140 = 2^2 . 5 . 7
  ƯCLN ( 112 ; 140 ) = 2^2 . 7 = 4 . 7 = 28
  ƯC ( 112 ; 140 ) = Ư ( 28 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28 }
  mà 10 < a < 20
  => a = 14
  Vậy độ dài cạnh hình vuông là 14 cm.
  BÀI 4
  Gọi số ngày ít nhất ba bạn lại cùng trực nhật là x ( x € N* )
  Theo bài ta có:
  x chia hết cho 4 \
  x chia hết cho 6  } => x = BCNN(4,6,8)        x chia hết cho 8 /
  x là ít nhất       /
  Có : 4 = 2²
  6 = 2 . 3
  8 = 2³
  BCNN(4,6,8)= 2³ . 3 = 24

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )