Toán Lớp 5: Giá bán một chiếc Tivi của một siêu thị được giảm giá trong 2 lần. Lần 1 giảm 12% giá bán, lần 2 giảm tiếp 15% giá bán trước đó thì gi

Toán Lớp 5: Giá bán một chiếc Tivi của một siêu thị được giảm giá trong 2 lần. Lần 1 giảm 12% giá
bán, lần 2 giảm tiếp 15% giá bán trước đó thì giá bán lúc này là 1870000 đồng. Hỏi giá bán lúc đầu của chiếc Tivi là bao nhiêu tiền?

TRẢ LỜI

 1. Coi giá bán sau khi giảm 15% là 100% thì giá bán sau khi giảm 12% là :
  100% + 15% = 115%
  Giá bán sau khi giảm 12% là :
  1 870 000 : 100 × 115 = 2 150 500 ( đồng )
  Giá bán lúc đầu là :
  115% + 12% = 127%
  Giá bán lúc đầu là :
  2 150 500 : 100 × 127 = 2 731 135 ( đồng )
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận