Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Gía 1 chiếc bàn là 560000 đồng, trong đó tiền tiêu vật liệu chiếm 60% còn lại là tiền công. Hỏi tiền công là bao nhiêu ?

Toán Lớp 5: Gía 1 chiếc bàn là 560000 đồng, trong đó tiền tiêu vật liệu chiếm 60% còn lại là tiền công. Hỏi tiền công là bao nhiêu ?

Comments ( 2 )

 1. Tiền vật liệu là: 560 000 x 60 : 100 = 336 000 (đồng)
  Tiền công đóng chiếc tủ là: 560 000 – 336 000 = 224 000 (đồng)
  Đáp số: 224 000 đồng

 2. Lời giải chi tiết:
  Tiền công chiếm số phần trăm là:
           100%-60%=40 (%)
  Tiền công là:
           560000xx40:100=224000 (đồng)
                    Đáp số: 224000 đồng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )