Toán Lớp 5: Gía 1 chiếc bàn là 560000 đồng, trong đó tiền tiêu vật liệu chiếm 60% còn lại là tiền công. Hỏi tiền công là bao nhiêu ?

Toán Lớp 5: Gía 1 chiếc bàn là 560000 đồng, trong đó tiền tiêu vật liệu chiếm 60% còn lại là tiền công. Hỏi tiền công là bao nhiêu ?

TRẢ LỜI

 1. Lời giải chi tiết:
  Tiền công chiếm số phần trăm là:
           100%-60%=40 (%)
  Tiền công là:
           560000xx40:100=224000 (đồng)
                    Đáp số: 224000 đồng.

  Trả lời

Viết một bình luận