Toán Lớp 9: 1) Cho biết x ≥7,hãy giải phương trình sau: 4 √x-7- √4x-28=10. 2) Rút gọn biểu thức; C=( 1/ √a-1-1/ √a):( 2/ √a-2-1/ √a-1) ( với a>0;

By Audrey

Toán Lớp 9: 1) Cho biết x ≥7,hãy giải phương trình sau:
4 √x-7- √4x-28=10.
2) Rút gọn biểu thức;
C=( 1/ √a-1-1/ √a):( 2/ √a-2-1/ √a-1) ( với a>0;a#1 và a#4)
Viết một bình luận