Toán Lớp 9: 1) Cho biết x ≥7,hãy giải phương trình sau: 4 √x-7- √4x-28=10. 2) Rút gọn biểu thức; C=( 1/ √a-1-1/ √a):( 2/ √a-2-1/ √a-1) ( với a>0;

Toán Lớp 9: 1) Cho biết x ≥7,hãy giải phương trình sau:
4 √x-7- √4x-28=10.
2) Rút gọn biểu thức;
C=( 1/ √a-1-1/ √a):( 2/ √a-2-1/ √a-1) ( với a>0;a#1 và a#4)

TRẢ LỜI

 1. 1,
  4 \sqrt{x-7}- \sqrt{4x-28}=10(x>=7)
  <=>4\sqrt{x-7}-2\sqrt{x-7}=10
  <=>2\sqrt{x-7}=10
  <=>\sqrt{x-7}=5
  <=>x-7=25
  <=>x=32(t//m)
  Vậy S={32}
  2,
  C=( 1/(\sqrt{a}-1}-1/(\sqrt{a})):( 2/(\sqrt{x}-2)-1/(\sqrt{a}-1))(a>0;a\ne;a\ne4)
  ->C=((\sqrt{a})/(\sqrt{a}(\sqrt{a}-1))-(\sqrt{a}-1)/(\sqrt{a}(\sqrt{a}-1))):((2(\sqrt[a}-1))/((\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}-2))-(\sqrt{a}-2)/((\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}-2)))
  ->C=(\sqrt{a}-\sqrt{a}+1)/(\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)):(2\sqrt{a}-2-\sqrt[a}+2)/((\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}-2))
  ->C=1/(\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)) . ((\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}-2))/(\sqrt{a})
  ->C=(\sqrt{a}-2)/a
  Vậy C=(\sqrt{a}-2)/a với a>0;a\ne1;a\ne4
   

  Trả lời

Viết một bình luận