Toán Lớp 4: Ai tính cho mình: 1254+1236×2 = bao nhiêu

Toán Lớp 4: Ai tính cho mình:
1254+1236×2 = bao nhiêu

TRẢ LỜI

Viết một bình luận