Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Xếp từ nhỏ đến lớn: `0; 1/2009; -1/28; -1/2008`

Toán Lớp 5: Xếp từ nhỏ đến lớn:
0; 1/2009; -1/28; -1/2008

Comments ( 2 )

 1. Ta có:
  Vì 28>2008
  => -1/28 < -1/2008
  Mà -1/2008 <0
  0 < 1/2009
  Vậy sắp xếp từ nhỏ đến lớn ta được:
  -1/28 < -1/2008 < 0 < 1/2009

 2. Ta có: 
  28 < 2008 => 1/28 > 1/2008 => -1/28 < -1/2008
  mà -1/28 < -1/2008 < 0 < 1/2009
  Vậy sắp xếp thứ tự từ bé tới lớn là: 
  -1/28 ;-1/2008 ; 0 ; 1/2009
  (Chúc bạn học tốt)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh