Toán Lớp 5: Xếp từ nhỏ đến lớn: `0; 1/2009; -1/28; -1/2008`

By Cát Linh

Toán Lớp 5: Xếp từ nhỏ đến lớn:
0; 1/2009; -1/28; -1/2008

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Xếp từ nhỏ đến lớn: `0; 1/2009; -1/28; -1/2008`”

 1. Ta có: 
  28 < 2008 => 1/28 > 1/2008 => -1/28 < -1/2008
  mà -1/28 < -1/2008 < 0 < 1/2009
  Vậy sắp xếp thứ tự từ bé tới lớn là: 
  -1/28 ;-1/2008 ; 0 ; 1/2009
  (Chúc bạn học tốt)
   

  Trả lời

Viết một bình luận