Toán Lớp 4: tìm số bé nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải 2010 thì được số có sáu chữ số chia hết cho 128

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 4: tìm số bé nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải 2010 thì được số có sáu chữ số chia hết cho 128

0 bình luận về “Toán Lớp 4: tìm số bé nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải 2010 thì được số có sáu chữ số chia hết cho 128”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số viết thêm vào bên phải số 2010 là ab.
  Giả sử ta có số có sáu chữ số là : 2010ab
  Mà 2010ab = 201000 + ab
  Ta nhận thấy : 201000 : 128 = 1570 dư 40
  Để 2010ab chia hết cho 128
  Thì 40 + ab chia hết cho 128
  Suy ra : ab = 128 – 40 = 88
  Vậy số cần tìm là 88

  Trả lời
 2. Gọi số viết thêm vào bên phải số 2010 là ab
  Giả sử ta có số có sáu chữ số là : 2010ab
  Mà 2010ab = 201000 + ab
  Ta nhận thấy : 201000 : 128 = 1570( dư 40)
  Để 2010ab  $\vdots$ 128
  Thì 40 + ab $\vdots$ 128
  =>ab = 128 – 40 = 88
  Vậy số cần tìm là 88
  @thew

  Trả lời

Viết một bình luận