Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25 m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa. Tỉ số

Toán Lớp 5: Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25 m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.
Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường.

Comments ( 2 )

 1. Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là:
  25 : 100 × 100 = 25%
  Đáp số: 25% Bài 2:
  Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và học sinh toàn trường là:
  80 : 400 × 100 = 20%
  Đáp số: 20%
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm diện tích hoa hồng và diện tích vườn hoa là:
           25÷100=0,25
           0,25=25%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )