Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính đặt tính rồi tính chứ ko phải tính nhẩm nha c. 37,14 x 82

Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính đặt tính rồi tính chứ ko phải tính nhẩm nha
c. 37,14 x 82

TRẢ LỜI

Viết một bình luận