Toán Lớp 5: Công thức tính diện tích hình tròn

Toán Lớp 5: Công thức tính diện tích hình tròn

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Công thức tính diện tích hình tròn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  S=R^2×3,14
  trong đó:+S là:diện tích.
                 +r là:bán kính.
                 +π=3,14
   
   

 2. Giải đáp: $S = R^{2}. 3,14$ 
  – $S$ là diện tích 
  – $R$ là bán kính 
  – Nhân với $3,14$ hay còn được gọi là nhân với $PI$
   

Viết một bình luận