Toán Lớp 9: Mot ngưoi du dinh di thuyên ngang qua một khúc sông rong 164m. Nhưng do nuớc chay nên huong đi của chiec thuyen bị lech một góc 30° a)

Toán Lớp 9: Mot ngưoi du dinh di thuyên ngang qua một khúc sông rong 164m. Nhưng do nuớc
chay nên huong đi của chiec thuyen bị lech một góc 30°
a) Tinh quãng dường người đó dã di (làm tròn đến mét)
b) Hoi khi sang đến bo bên kia thi thi nguoi đó cách dia diem du dịnh bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Mot ngưoi du dinh di thuyên ngang qua một khúc sông rong 164m. Nhưng do nuớc chay nên huong đi của chiec thuyen bị lech một góc 30° a)”

 1. Giải đáp:
  a) Quãng đường người đó đã đi: $\dfrac{328\sqrt{3}}{3}m$
  b) Khi sang đến bờ bên kia thì người đó cách địa điểm dự định: $\dfrac{164\sqrt{3}}{3}m$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều rộng sông là AB, quãng đường đi là AC
  a)
  Xét $\triangle ABC$ vuông tại B:
  $\cos 30^o=\dfrac{AB}{AC}$
  Quãng đường người đó đã đi:
  $AC=\dfrac{AB}{\cos30^o}=\dfrac{164}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{328\sqrt{3}}{3}(m)$
  b)
  Xét $\triangle ABC$ vuông tại B:
  $\sin 30^o=\dfrac{BC}{AC}$
  Khi sang đến bờ bên kia người đó cách địa điểm dự định:
  $BC=AC.\sin 30^o=\dfrac{328\sqrt{3}}{3}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{164\sqrt{3}}{3}(m)$

  toan-lop-9-mot-nguoi-du-dinh-di-thuyen-ngang-qua-mot-khuc-song-rong-164m-nhung-do-nuoc-chay-nen

Viết một bình luận