Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: có bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phận mà lớn 9 và nhỏ hơn 10 ? đáp án : a 899 số b 998 số c 898 số d 999 số nhắn a b

Toán Lớp 5: có bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phận mà lớn 9 và nhỏ hơn 10 ?
đáp án : a 899 số
b 998 số
c 898 số
d 999 số
nhắn a b c hay d vô giupf mik thôi nhé
cảm ơn

Comments ( 2 )

 1. Có 999 số thập phân có 3 chữ số ở phần thân lớn hơn 9 và nhỏ hơn 10 . Vậy chúng ta chọn đáp án D .
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có tất cả 999 số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 9 và nhỏ hơn 10
  ⇒ D

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )