Toán Lớp 5: Có 25 người đứng thành vòng tròn, được đánh số thứ tự từ 1 đến 25 theo chiều kim đồng hồ. Họ đọc các số tự nhiên 1;2;3;4… theo chiều ki

Toán Lớp 5: Có 25 người đứng thành vòng tròn, được đánh số thứ tự từ 1 đến 25 theo chiều kim
đồng hồ. Họ đọc các số tự nhiên 1;2;3;4… theo chiều kim đồng hồ như sau
– Người thứ nhất đọc số 1
– Người thứ hai đọc số 2
– Người kế tiếp đọc số lớn hơn 1 đơn vị so với số người bên cạnh vừa đọc Hỏi người ở số thứ tự bao nhiêu sẽ đọc số 2021

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Có 25 người đứng thành vòng tròn, được đánh số thứ tự từ 1 đến 25 theo chiều kim đồng hồ. Họ đọc các số tự nhiên 1;2;3;4… theo chiều ki”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 
   nên người đọc số cũng là người đọc số 21 
  Vậy người đứng ở vị trí thứ 21 đọc số .

Viết một bình luận