Toán Lớp 5: Có 2 người thợ làm trong 3 ngày được 12 sản phẩm. Hỏi nếu có 8 người thợ như vậy thì làm trong 10 ngày sẽ được bao nhiêu sản phẩm ?

Toán Lớp 5: Có 2 người thợ làm trong 3 ngày được 12 sản phẩm. Hỏi nếu có 8 người thợ như
vậy thì làm trong 10 ngày sẽ được bao nhiêu sản phẩm ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  đáp số : 160 sản phẩm 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2 người thợ làm một ngày được số sản phẩm là :
                 12 : 3 = 4 ( sản phẩm)
  8 người thợ làm một ngày được số sản phẩm là :
                4 × 4 = 16 ( sản phẩm)
  8 người thợ làm 10 ngày được số sản phẩm là :
                 16 × 10 = 160 (sản phẩm)
                      đáp số : 160 sản phẩm 
  xin câu trả lời hay nhất ah

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  160 (sản phẩm)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2 người thợ làm một ngày được số sản phẩm là :
                 12 : 3 = 4 ( sản phẩm)
  8 người thợ làm một ngày được số sản phẩm là :
                4 × 4 = 16 ( sản phẩm)
  8 người thợ làm 10 ngày được số sản phẩm là :
                 16 × 10 = 160 (sản phẩm)

  Trả lời

Viết một bình luận