Toán Lớp 5: Tính bán kính một hình tròn, biết nếu tăng đường kính hình tròn đó lên 25% thì diện tích tăng lên 63,585cm2

Toán Lớp 5: Tính bán kính một hình tròn, biết nếu tăng đường kính hình tròn đó lên 25% thì
diện tích tăng lên 63,585cm2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận