Toán Lớp 3: Tính diện tích HCN biết chiều rộng bằng 10 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng

Toán Lớp 3: Tính diện tích HCN biết chiều rộng bằng 10 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng

TRẢ LỜI

Viết một bình luận