Toán Lớp 5: 1.Một hình thang vuông có diện tích là 120 cm2. Hiệu 2 đáy là 6 cm, cạnh bên không vuông góc với đáy có độ dài 10 cm đáy bé bằng đáy l

Toán Lớp 5: 1.Một hình thang vuông có diện tích là 120 cm2. Hiệu 2 đáy là 6 cm, cạnh bên không vuông góc với đáy có độ dài 10 cm đáy bé bằng
đáy lớn. Tính chu vi hình thang.
2. Điền < , > , =
a. 30.001 … 30.01
b. 10.75 …. 10.750
c. 26.1 …. 26.009
d. 0.89 … 0.91
3 . Điền số thích hợp
a. 3 giờ 15 phút = …. phút
b. 5m3 8dm3 = …. dm3
c . 6km 35m = .. km
d. 2 tấn 450 kg = .. tấn

TRẢ LỜI

 1. 1.Hiệu 2 đáy:
  6-5 = 1
  Đáy lớn:
  6:1×3=18(cm)
  Đáy bé:
  18-6 =12(cm)
  Chiều cao hình thang:
  120:[(18+12):2]=120:[30:2]=120:15=8(cm)
  Chu vi hình thang là :
  8+10+12+18=48(cm)
  Đ/S:48 cm
  2. Điền < , > , =
  a. 30.001 < 30.01
  b. 10.75 = 10.750
  c. 26.1 > 26.009
  d. 0.89 < 0.91
  3 . Điền số thích hợp
  a. 3 giờ 15 phút = 195 phút
  b. 5m³ 8dm³ = 5008 dm³
  c . 6km 35m = 6,035 km
  d. 2 tấn 450 kg = 2,45 tấn
  #xinhaynhat
  #hoctot
  #học tốt
  $@superheroduc$

  Trả lời

Viết một bình luận