Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Chữ nhật kích thước 12 x 5 x 3,5cm .biết rằng chất béo chiếm 3,5 % thể tích hợp sữa hỏi trong một hộp sữa có bao nhiêu ml chất béo

Toán Lớp 5: Chữ nhật kích thước 12 x 5 x 3,5cm .biết rằng chất béo chiếm 3,5 % thể tích hợp sữa hỏi trong một hộp sữa có bao nhiêu ml chất béo

Comments ( 2 )

 1. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 12 x 5 x3,5 =210 (cm³)
  Vậy trong hộp sữa có chứa số ml chất béo là: 210 x 3,5%=7,35 (ml)
  Giải đáp: 7,35 ml
  Xin hay nhất ạ
  nguyenquanghuy24#

 2. Giải đáp :
                                    Thể tích hộp sữa đó là:
                                12 x 5 x 3,5 = 210 (ml)
                                    Trong một hộp sữa có :
                                 210 x 3,5 : 100 % = 7,35 (ml chất béo)
                                                         Đáp số : 7,35 ml chất béo
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly