Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích là 180cm2. Biết AE = 2/3 AB, AG = 1/3 AC, CH= 1/4 CB ( như hình vẽ). Tính diện tích các hình BEH và AGHE.

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích là 180cm2.
Biết AE = 2/3 AB, AG = 1/3 AC, CH= 1/4 CB ( như hình vẽ).
Tính diện tích các hình BEH và AGHE.
Giải chi tiết ko giả tắt và ki cần vẽ hình!
Ai trả lời đâu tiên mình cho 5 sao luôn

Comments ( 1 )

 1. Giải
  Nối  A với H
  SBEH = 1/3 SABH 
  SABH = 3/4 SABC 
  SABH là : 180 : 4 x 3 = 135 ( cm²)
  SBEH là : 135 : 3  = 45 ( cm²) 
  SGHC = 1/3 SAHC 
  SAHC = 1/4 SABC
  SAHC là 180 : 4 = 45 ( cm²)
  SGHC là : 45 : 3 = 15 ( cm²)
  SAGHE là : 180 – 45 – 15 = 120 ( cm²)
   Đ/S: SBEH : 45 cm²
            SAGHE : 120 cm²
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim