Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 6: Một tấm bảng của một quán cà phê trang trí chữ “WELCOME” được làm từ tấm gỗ hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 90cm, độ dài đ

Toán Lớp 6: Bài 6: Một tấm bảng của một quán cà phê trang trí chữ “WELCOME” được làm từ tấm
gỗ hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 90cm, độ dài đường chéo bé là 60cm. Tính diện
tích tấm bảng hình thoi đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   :5400 cm2.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   bài 6: 
  -Diện tích tấm bảng hình thoi là”
                90.60 : 2 =2700 (cm2)
  Công thức tính S hình thoi = a.b : 2
  XIN HAY NHẤT Ạ 
  MINHTHANHHOABAC/

 2. $\text{ @HV }$
  Diện tích tấm bảng hình thoi đó là:
  S = $\dfrac{1}{2}$.90.60 = 2700 ($cm^{2}$)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )